Informace pro rodiče – prevence rizikového chování směřujícího k chování přestupující zákon

Vážení rodiče, najděte si, prosím, čas a přečtěte si tyto informace související s využitím internetového prostředí Vašimi dětmi! Navštivte stránky Policie - http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx - zde najdete ve spodní části preventivní video spoty na téma: Každý klik si rozmysli – neobnažuj soukromí a Chraňte své dítě i na internetu!

 

Bezpečný internet

FACEBOOK - Rizika používání sociální sítě

Jedna miliarda uživatelů.

200 miliard fotografií, každý den se nahraje asi 250 milionů fotografií.

Věkový limit pro vstup na FB je 13 let.

V ČR využívá FB přibližně 4 miliony uživatelů (1/10 tvoří děti mladší 16 let).

Koncentrace velkého množství osobních a citlivých údajů, které mohou být zneužity (k vyhrožování, k verbálním útoků, vydírání, manipulaci k osobní schůzce, k šíření ponižujících fotografií či videí).

Pamatujte na to, že internet a facebook jsou veřejný prostor. Jednoduše řečeno, pokud nechcete, aby se vaše fotografie volně potulovaly po internetu, nedávejte je tam!

Pokud tam fotografii vložíte, musíte prostě počítat s tím, že se bude nekontrolovaně šířit.

Lidé mohou získat na facebooku, internetu psychickou závislost. Užívání může dál prohlubovat reálnou osamělost. Pokud se někdo rozhodne z facebooku odejít, mohou se u něho objevit abstinenční příznaky a nebo nepochopení okolí, proč nechce facebook dál používat.

Problematická pravidla užívání facebooku

Chybí mechanismus ověřování pravosti uživatelů – falešné profily!!!

1.  Pro veškerý materiál, který na facebook nahrajete (fotografie, video, audio), udělujete facebooku nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou, bezúplatnou licenci na použití veškerého obsahu duševního vlastnictví
2. Jestliže toto odstraníte, bude zlikvidováno obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše počítače. Berete na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích
3. Neexistence obchodního zastoupení Facebooku v ČR
4. Problematická blokace závadného obsahu – někdy proběhne do několika hodin, někdy to probíhá i řadů dnů, týdnů
5. Autotagování – od roku 2011 – automatické rozpoznávání a označování uživatelů na fotografiích a propojení s jejich profily
6. Nemožnost dokonalého smazání účtu – i po půlročním nepoužívání facebooku došlo k obnově osobních údajů a informací, které uživatel považoval za smazané

Kyberšikana

Šikanování jiné osoby s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií.

1. Zasílání urážlivých, zesměšňujících zpráv či pomluv
2 Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování – s cílem poškodit zachycenou osobu
3. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvaní opět jedince
4. Zneužívání cizího účtu
5. Vydírání pomocí mobilních telefonů, internetu
6. Obtěžování a pronásledování pomocí SMS zpráv, mailů, prozváněním

Kybergrooming

Jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a řadou psychologických technik ji donutit k osobní schůzce.

1.  Etapa vzbuzení důvěry
2.  Etapa podplácení dárky či službami (lístky do kina, divadla), za něž se snaží získat materiály, které lze využít k vydírání oběti
3.  Vyvolání emoční závislosti oběti na útočníkovi
4. Osobní setkání


Sexting

Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov sex a textování a znamená elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Tyto záznamy (fotografie, video) jsou pak často zveřejněny na internetu - zejména dojde-li k ukončení vztahu mezi mladistvými či dospělými osobami.

Sexting podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí, které je celosvětově zakázáno. V ČR již byla zaznamenána řada případů sextingu, řadu z nich lze posuzovat právě jako šíření dětské pornografie.

V českých podmínkách se každý případ sextingu řeší individuálně, některé případy jsou vyhodnoceny jako přestupek, jiné jako trestný čin (záleží na druhu fotografií a způsobu jejich pořízení), u mladistvých osob může být sexting považován za trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže. Některé případy sextingu lze také řešit občansko právní cestou.

Trestné činy

NEBEZPEČNÉ VYHROŽOVÁNÍ – § 353 tr. zákoníku (kybergrooming)

- Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu.

NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ - § 354 tr. zákoníku (kyberšikana)

- Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje (vyhrožuje újmou na zdraví, sleduje, vytrvale jej prostřednictvím elektronických komunikací písemně nebo jinak kontaktuje).

SEXUÁLNÍ NÁTLAK - § 186 tr. zákoníku (kybergrooming)

- Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování.

ŠÍŘENÍ PORNOGRAFIE - § 191 tr. zákoníku (kybergrooming, sexting-zasílání foto pomocí, mobilů, mailů…)

- Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne,…..fotografické, filmové, počítačové, elektronické či jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje či jinak zobrazuje pohlavní styk se zvířetem.

VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S DĚTSKOU PORNOGRAFIÍ - § 192 tr. zákoníku (kybergrooming, sexting– přeposílání nahých foto spolužáků mobily, maily ostatním…)

- Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické……nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě.

OHROŽOVÁNÍ VÝCHOVY DÍTĚTE - § 201 tr. zákoníku

- Kdo byť jen z nedbalosti ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že ho svádí k zahálčivému nebo mravnostnímu životu…umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život.

 Dokument vznikl ve spolupráci PPP a SPC KHK, pracoviště Trutnov a Policie ČR, OO Trutnov nprap. Šárka Pižlová, DiS., tisková mluvčí PČR Trutnov a Lenka Mikesková