Konzultační hodiny vp a šmp (Mgr. M. Minaříková)

konzultační hodiny výchovného poradce: středa 13:45 – 14:30, na základě domluvy i mimo uvedený čas, kabinet F a Ch

 

konzultační hodiny školního metodika prevence: pondělí 14:00 – 14:45, na základě domluvy i mimo uvedený čas, kabinet F a Ch