Info pro rodiče vycházejících žáků

V prvním kole přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (do 30. listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (do 1. března), v druhém kole je počet přihlášek neomezený.

Obory s maturitní zkouškou

jednotná přijímací zkouška ve 2 termínech – 1. termín 1. škola, 2. termín 2. škola (výjimka obor GSP)

Uvedené pořadí neurčuje preferenci školy

1. termín         12. dubna       (13. dubna pro 6 a 8letá gymnázia)

2. termín         16. dubna       (17. dubna pro 6 a 8letá gymnázia)

+ možnost stanovit školní přijímací zkoušku (uchazeč uvede 1 ze dvou termínů) – při vyhlášení přijímacího řízení

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu (1. termín 10. 5., 2. termín 11. 5.). 

Ostatní obory vzdělání

přijímací zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

Žáci odevzdají od 1. 2. do 6. 2. 2017 výchovnému poradci název + místo školy, kód a název oboru (s podpisem zákonného zástupce), ZŠ vyplní přihlášky a do týdne je vrátí žákům, při odevzdání v pozdějším termínu nezaručuji termín vrácení.

Po rozhodnutí o přijetí (očekávejte ho od  22. dubna), do 10 pracovních dnů uplatníte zápisový lístek, který škola vydá nejpozději do 1. 3. 2017. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, pokud uchazeč uplatní zápisový lístek ve škole, ve které byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.