Info k vyplňování a odevzdávání přihlášek

Na přihláškách, které jsem předala dětem, si zkontrolujte údaje, v případě nesrovnalostí se ozvěte. V číselníku oboru vzdělávání někdy nejsou uvedené specializace, proto, je-li potřeba, doplňte název oboru vzdělání. Nově otevíraný obor na SŠIS  DKnL v číselníku není ani po poslední aktualizaci, telefonicky jsem si proto dnes (7.2.2018) ověřila, že se otevírá, takže číslo a název vepište ručně.

Žádá-li to střední škola, dojděte potvrdit na přihlášku zdravotní způsobilost dítěte. Do přihlášky poté vyplňujete jen pod číslem 9) termín školní přijímací zkoušky, koná-li se (není tím myšlen termín jednotné přijímací zkoušky Cermat - ten jste určili tím, jaké jste uvedli pořadí škol v přihlášce), v 8) škrtáte je, li studium zkrácené. Doplníte V .................. dne ...................., podepíše se žák. Vedle jména zákonného zástupce, kterého jste tř. učitelce uvedli jako prioritního, doplníte datum narození, vaši adresu (pokud se liší od trvalé vašeho dítěte uvedené výše) a nakonec se podepíšete, případně přiložíte doklady o úspěších v soutěžích..., bere-li na ně střední škola zřetel.
 
Přihlášku pošlete (ideálně doporučeně) nebo osobně zaneste do střední školy, a to do 1. března. Poté očekávejte oznámení o zahájení přijímacího řízení. Hodně štěstí, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat.
Do 1. března vás pozvu ještě k osobnímu převzetí zápisových lístků, které budete uplatňovat na střední škole.