Družina

Druzina1Je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy,

plní výchovně vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí, pomáhá dětem překonávat jejich handicapy, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, učí děti plnohodnotně využívat volný čas.

Jejím cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

Školní družina musí být místem pro zájmové vyžití dětí, místem pro regeneraci sil dětí po vyučování, místem pro rozvíjení tvořivosti, místem pro posilování sebevědomí, místem pro radost a také místem pro komunikaci vychovatelky a rodičů.

Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek a her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.

Školní družina při ZŠ Žacléř má dvě oddělení, ve kterých je k 30.09.2016 zapsáno 47 žáků.

Školní družině je k dispozici tělocvična školy, školní zahrada a hřiště. Podmínkou je dodržování režimových opatření a řádů jednotlivých prostor.

Druzina2Druzina2Druzina2

 
Provoz školní družiny

Ve dnech školního vyučování je v době od 6.15 do 7.45 hod (ranní družina) a od 11.45 do 16 hod (odpolední družina).
Žáky do ranní družiny předávají vychovatelce ŠD zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby.
Žáci odcházejí ze školní družiny podle podmínek zapsaných v zápisním lístku.

Změna provozu školy

Pokud ředitel školy změní provoz školy v den, na který připadá vyučování, může být zařazen do činnosti školní družiny i žák, který družinu nenavštěvuje. Zákonný zástupce musí žádat o zařazení písemně.

Zařazení dětí ve školním roce 2017/2018

1. oddělení: 1.A + 3.A: vychovatelka Rita Kahounová

 

 

Plán akcí ve školním roce 2016/2017

    Akce I. oddělení Akce II. oddělení  
      09/2016     RIO               
sportujeme podle Olympiády
Kreativní dílna - korálkování, vyšívání
Seznamujeme se, poznáváme školu, ŠD
 
  10/2016 Sběr kaštanů           
Módní návrhářská soutěž   
Výstava ovoce a zeleniny - ochutnávka
Halloween – strašidelný den
 
  11/2016 Beseda s myslivcem Pyžamový rej – dej tělo do pohybu
Hádankářská soutěž
 
  12/2016 Pečení je radost       
Čertovské diskohrátky
Vánoční kouzlení
Otevření adventního kalendáře
Adventní čas
 
  01/2017 Noc kouzel – přespání ve ŠD        Sněhoví mužíci
Čajové odpoledne s pohádkou
 
  02/2017 Po stopách Yettiho Maškarní rej – soutěžní odpoledne
Ve zdravém těle zdravý duch
 
  03/2017 Družinový karneval Poznej pohádky podle úryvku
Ovocné odpoledne – zdravá výživa
Den vody
 
  04/2017 Čarodějné odpoledne Den Země
Kreativní dílna, svátky jara
Beseda s příslušníkem Policie ČR – bezpečnost, doprava
 
  05/2017 Sportovní turnaj Sport pro každého – trojboj
Den matek – moje milá maminka
 
  06/2017 Malování na chodník - soutěž Prázdniny jsou za dveřmi – Den dětí – týden plný radosti – nejoblíbenější hry a soutěže  
         
    Společné akce    
  11/2016 Výrobky na Vánoční jarmark    
  01/2016 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky  

 

800x600 RIO Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4