Meteostanice

Meteorologická stanice ZŠ Žacléř

Občané Žacléře již většinou zaregistrovali, že v sousedství budovy školní jídelny nad dětským hřištěm byl asi před rokem oplocen nevelký pozemek, v němž se postupně objevilo několik "záhadných" předmětů, bílá budka se schůdky a desetimetrový stožár. Ti co tipovali, že jde o meteorologickou zahrádku, se strefili do černého. Meteorologická zahrádka měla být původně o poznání skromnější a měla sloužit pouze základním meteorologickým pozorováním našich žáků v rámci mezinárodního projektu GLOBE, do něhož je naše škola zapojena. Díky vynikající spolupráci s královéhradeckou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu nakonec vznikla profesionální AKS3 (tedy automatická klimatologická stanice 3. typu), která údaje o teplotě, přízemní teplotě a vlhkosti vzduchu, rychlosti a směru větru a aktuálních srážkách dodává každých 10 minut do databáze ČHMÚ. Kromě toho zde každý den okolo poledne odečítají aktuální data z analogových přístrojů žáci 6. ročníku.  

 

 

Logo meteostanice vytvořila naše bývalá žákyně, talentovaná výtvarnice Adéla Ševčíková