Rodičům vycházejících žáků - důležité termíny

Odevzdání přihlášek - 1. března.

Jednotná zkouška v oborech s maturitní zkouškou - 1. termín - 12. dubna (18. dubna pro 8letá gymnázia), 2. termín 19. dubna.

Do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí (očekávejte ho nejdříve 22. dubna, škola zasílá jen rozhodnutí o nepřijetí), uplatněte zápisový lístek.

Informace pro rodiče – prevence rizikového chování směřujícího k chování přestupující zákon

Vážení rodiče, najděte si, prosím, čas a přečtěte si tyto informace související s využitím internetového prostředí Vašimi dětmi! Navštivte stránky Policie - http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx - zde najdete ve spodní části preventivní video spoty na téma: Každý klik si rozmysli – neobnažuj soukromí a Chraňte své dítě i na internetu!

Pokračovat ve čtení